Φυσικές περιοχές σε κίνδυνο από νέα φωτοβολταΐκά πάρκα

photovoltaic-2138992_960_720_450_850_crp

Κοινοποίηση μέσω:

Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις πιο σημαντικές απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα και με την Κύπρο να έχει τόσες ηλιόλουστες ημέρες, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τόσα πολλά φωτοβολταΐκά πάρκα έχουν εγκατασταθεί σε όλο το νησί μας πρόσφατα. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτή θα ήταν μια εξέλιξη που θα υποστηρίζαμε ως περιβαλλοντική οργάνωση. 

Υπάρχει ωστόσο πρόβλημα όταν αυτά τοποθετούνται σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και πολύτιμες γεωργικές περιοχές. Το αποτέλεσμα είναι να χάνονται οι σημαντικές αυτές φυσικές περιοχές για να δημιουργηθεί χώρος για τα φωτοβολταΐκά πάρκα.

Η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταΐκών πάρκων θα πρέπει να βασίζεται και να είναι σε συνέργεια με τις άλλες πολιτικές του Κράτους, όπως η προστασία των περιοχών Natura 2000, κάτι που δυστυχώς αποτελεί ένα τεράστιο κενό προς το παρόν. Θεωρούμε ότι εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν πρέπει να τοποθετούνται εντός περιοχών σημαντικών για τη βιοποικιλότητα ή σε πολύτιμες γεωργικές περιοχές, κάτι για το οποίο ο Πτηνολογικός μαζί με άλλες ΜΚΟ έχει ζητήσει επανειλημμένα τον τελευταίο χρόνο από τις αρμόδιες αρχές και Υπουργεία.

Τη στιγμή αυτή, υπάρχουν εκατοντάδες αιτήσεις που εκκρεμούν για εξέταση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων φωτοβολταΐκών πάρκων. Ήδη αρκετά φωτοβολταΐκά πάρκα έχουν τοποθετηθεί εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και εντός καλών γεωργικών περιοχών. Στην παρούσα φάση, στο στάδιο αξιολόγησης βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα εγκατάστασης φωτοβολταΐκών πάρκων στην Κύπρο, το οποίο προτείνεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά της Χερσονήσου Ακρωτηρίου. Η συγκεκριμένη περιοχή του έργου αποτελεί μια από τις πιο εύφορες περιοχές της Κύπρου. Αν αδειοδοτηθεί το έργο αυτό, η σημαντική αυτή γη θα ‘χαθεί’, και αυτό θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην άγρια ζωή της περιοχής, ιδιαίτερα στα Μαυροφάλκονα που χρησιμοποιούν την περιοχή κατά τις περιόδους μετανάστευσης. Ήδη έχουμε εκφράσει την έντονη αντίθεσή μας για το έργο αυτό και Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τις αρχές για τη μη αδειοδότησή του.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό όπως η αρμόδια αρχή εκπονήσει άμεσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την πολιτική εγκατάστασης φωτοβολταΐκών πάρκων για την Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης θα καθοριστεί φυσικά και ο χωροταξικός σχεδιασμός για την τοποθέτησή τους ο οποίος θα εξαιρέσει προστατευόμενες περιοχές και σημαντικές γεωργικές περιοχές. Διαφορετικά ο κίνδυνος είναι πλέον ορατός με την εγκατάσταση εκατοντάδων φωτοβολταΐκών πάρκων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, με αρνητικές και μη ανατρέψιμες επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top