Αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώσεων στη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργού Περιβάλλοντος για τα έργα στον Ακάμα

© Silvio A. Rusmigo
© Silvio A. Rusmigo

Κοινοποίηση μέσω:

Οι οργανώσεις BirdLife Cyprus, Terra Cypria, Cyprus Natural Coastline – Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών και Σύνδεσμος Προστασίας Άγριας Ζωής (Cyprus Wildlife Society) θεωρούν ότι η ανακοίνωση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σχετικά με το πόρισμα της διοικητικής έρευνας για την πρώτη φάση της βελτίωσης του οδικού δικτύου στα πλαίσια του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα, θολώνει τα νερά σε μια υπόθεση ξεκάθαρης παράβασης νομικά δεσμευτικών περιβαλλοντικών όρων.
 
Η διαφύλαξη της προστασίας των περιοχών Natura 2000 ξεκινά από τη θωράκιση της διαδικασίας για την ορθή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση, και ειδικά την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) για σχέδια ή έργα, όπως το εν λόγω Σχέδιο, που δύναται να επηρεάζουν τους οικότοπους και τα είδη για τα οποία προστατεύονται αυτές οι περιοχές.
 
Προς απογοήτευσή μας, στη χθεσινή ανακοίνωση δεν γίνεται ξεκάθαρη παραδοχή ότι υφίσταται σαφής παράβαση αρκετών και σημαντικών νομικά δεσμευτικών όρων της ΕΟΑ. Συνεπώς ούτε αναζητούνται ή καταλογίζονται οι όποιες ευθύνες. Αφήνεται επίσης να εννοηθεί ότι η Έκθεση της ΕΟΑ θα έπρεπε να προσαρμοστεί στις κατασκευαστικές ανάγκες του έργου, κάτι που θα ήταν αθέμιτο και παράτυπο. Είναι το έργο που θα έπρεπε να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τους νομικά δεσμευτικούς περιορισμούς που θέτει η Έκθεση, και όχι το αντίστροφο.
 
Η μη τήρηση των νομικά δεσμευτικών όρων της Έκθεσης ΕΟΑ αφήνει τον Ακάμα, μια από τις σημαντικότερες περιοχές Natura 2000 στην Κύπρο, έρμαιο κακού σχεδιασμού και παράβασης νομικά δεσμευτικών όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης. Η απόθεση υλικών και μπαζών σε αδιατάρακτο έδαφος, η χρήση βαρέων μηχανημάτων όπως σφύρες και σπαστήρες που χρησιμοποιούνται σε λατομεία και σκυροθραυστικές μονάδες, καθώς και η αύξηση της επισκεψιμότητας ως αποτέλεσμα του αυθαίρετα διαπλατυμένου οδικού δικτύου θα οδηγήσουν σε απώλεια και κατακερματισμό οικοτόπων, αλλά και σε αύξηση της πίεσης και ενόχλησης της πανίδας.
 
Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Υπουργού για κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί με και με τα υπόλοιπα Μέλη της Ad-hoc Επιτροπής για την ΕΟΑ, κάτι το οποίο έχουμε ήδη ζητήσει, για να συζητήσουμε τα πιο πάνω θέματα εις βάθος. Παράλληλα, ζητούμε να μας αποσταλεί η τελική έκθεση της εν λόγω διοικητικής έρευνας ως μέλη της Ad-hoc Επιτροπής για την ΕΟΑ.
 
Εν αναμονή της συνάντησης, εξακολουθούμε να ζητούμε άμεση και ανεξάρτητη καταγραφή της έκτασης απώλειας φυσικής βλάστησης, αξιολόγηση και αποκατάσταση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς έχει ήδη προκληθεί λόγω παράβασης των όρων της ΕΟΑ, καθώς και πλήρη επαναξιολόγηση και επανασχεδιασμό του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top