‘Τα δάση μας πεθαίνουν’ – το διεθνές μανιφέστο περιβαλλοντικών οργανώσεων

pexels-photo-975771_450_850_crp

Κοινοποίηση μέσω:

Μάλλον έχετε ακούσει τα λυπηρά νέα σχετικά με τις πυρκαγιές που καταστρέφουν αυτή τη στιγμή το τροπικό δάσος του Αμαζονίου – όλα αυτά που πέτυχαν νομοθεσίες για την προστασία των δασών να χάνονται ξαφνικά. Αυτό το ζωτικό οικοσύστημα όχι μόνο ρυθμίζει το κλίμα ολόκληρου του πλανήτη, αλλά φιλοξενεί επίσης ένα τεράστιο πλούτο σπάνιων και μοναδικών ειδών που δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στον πλανήτη.

Καθώς το BirdLife είναι μία παγκόσμια οργάνωση για τη διατήρηση της φύσης, δεν μπορούμε να είμαστε απλοί θεατές και να αφήσουμε αυτές τις πυρκαγιές να συνεχίζουν ανεξέλεγκτα. Η μόνη λύση είναι η συντονισμένη δράση μεγάλης κλίμακας για τη στήριξη τοπικών δράσεων διατήρησης και η δημιουργία νέων παγκόσμιων πολιτικών που προστατεύουν τα δάση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το BirdLife ένωσε δυνάμεις με 48 άλλες ΜΚΟ από όλη τη Νότια Αμερική, απαιτώντας άμεση και διαρκή δράση από τις κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Βολιβίας και της Παραγουάης. Αυτό είναι το μανιφέστο τους.

‘Τα δάση μας πεθαίνουν’ – διεθνές μανιφέστο περιβαλλοντικών οργανώσεων

Αντιμέτωποι με την περιβαλλοντική κρίση στη Νότια Αμερική, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μη περιβαλλοντικά βιώσιμων πολιτικών που επηρέασαν σοβαρά και ανεπανόρθωτα την υγεία των παγκοσμίως σημαντικών οικοσυστημάτων, ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απευθύνουν έκκληση προς τους ηγέτες των χωρών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, της Βολιβίας και της Παραγουάης, προς τις άλλες χώρες της λεκάνης του Αμαζονίου και στη λεκάνη του Πλατάτου, και προς τη διεθνή κοινότητα, να ενεργήσουν αμέσως εν όψει των φυσικών καταστροφών που συμβαίνουν στο Αμαζόνιο, τα Ξηρά Δάση (Dry Forests) και το Pantanal. 

Δηλώνουμε στον κόσμο ότι τα επηρεαζόμενα οικοσυστήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, λόγω της συμβολής τους στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και της παροχής διεθνών κοινών αγαθών, όπως το νερό και η διατροφική ασφάλεια. Αυτά τα οικοσυστήματα φιλοξενούν επίσης τουλάχιστον 400 αυτόχθονες πληθυσμούς και 34 εκατομμύρια κατοίκους. Ο Αμαζόνιος, με περίπου 6,7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη τροπική δασική περιοχή στον κόσμο και φιλοξενεί τουλάχιστον το 10% της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό χαρακτήρα και την έκταση άλλων περιοχών όπως το ξηρό δάσος Chiquitano, την περιοχή Gran Chaco και το Pantanal -τον μεγαλύτερο υγρότοπο στον κόσμο- μιλάμε για μια επιρροή σε ένα μεγάλο έδαφος της ηπείρου μας. 
 Έχουμε υποχρέωση να πούμε στη διεθνή κοινότητα ότι οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών δεν επηρεάζουν μόνο την περιοχή μας, αλλά έχουν επίσης άμεση επίπτωση στο παγκόσμιο κλίμα. Οι κυβερνητικές αρχές των χωρών μας έχουν μεγάλη ευθύνη να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών, προστατεύοντας αποτελεσματικά ένα υγιές περιβάλλον ως τη θεμελιώδη βάση για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Οι τρέχουσες πολιτικές που εφαρμόζονται στη Βολιβία και τη Βραζιλία προωθούν την επέκταση των γεωργικών συνόρων, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά αποψίλωσης των δασών τόσο στη λεκάνη του Αμαζονίου όσο και στη λεκάνη Παραγουάης-Πλάτας. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με την κλιματική κατάσταση του πλανήτη, έχει προκαλέσει ιστορικές πυρκαγιές στην περιοχή. 
Μόνο στη Βολιβία οι πυρκαγιές έχουν επηρεάσει σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτάρια, ενώ στη Βραζιλία υπάρχουν περισσότερες από 70.000 εστίες πυρκαγιάς, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83% υψηλότερο από ό, τι την ίδια περίοδο του 2018. Κάθε εκτάριο δασών που χάνεται θα μπορούσε να επηρεάσει 625 mm3 νερού ετησίως. Για να μην αναφέρουμε το νέφος της ρύπανσης και τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα γεγονότα, ενώνουμε τις φωνές μας με τις φωνές εκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο και ζητάμε από τους ηγέτες μας:  

1. Οι εθνικές κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Βολιβίας και της Παραγουάης να λάβουν διεθνή βοήθεια για τον άμεσο έλεγχο των πυρκαγιών στην επικράτειά τους. Πρόκειται για μια άμεση δράση για να αποφευχθεί η συνέχιση της επέκτασης της πυρκαγιάς και των επιπτώσεών της.  

2. Να παρθούν επακόλουθα μέτρα για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών και της δημόσιας υγείας. Επείγοντα ζητήματα είναι η ιατρική βοήθεια προς τον πληθυσμό της περιοχής, η κτηνιατρική βοήθεια και διάσωση άγριων ζώων, η αξιολόγηση και αποκατάσταση των σημερινών ζημιών στις πηγές ύδατος, η πρόληψη της ρύπανσης της τέφρας στη λεκάνη του Αμαζονίου, και η ενίσχυση των μέτρων διαχείρισης και αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών που έχουν επηρεαστεί.

3. Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Βολιβίας, της Παραγουάης και της Αργεντινής να επανεξετάσουν τις τρέχουσες πολιτικές τους που προωθούν την αποψίλωση των δασών και τις μη βιώσιμες παραγωγικές πρακτικές. Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις τα κίνητρα και οι πολιτικές για χρήση γης να κατευθύνονται στη ανάλογα με τις δυνατότητές τους, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή καλύτερων τεχνολογιών παραγωγής, την ανάκτηση των υποβαθμισμένων εκτάσεων, καθώς και έρευνα και παρακολούθηση για την αύξηση της παραγωγικότητας των εδαφών σε εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για να διατηρηθεί το δάσος, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση του, με αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου και με τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία.  

Μόνο μια συνεπής και συντονισμένη δράση μεταξύ διαφόρων τομέων που αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας χώρας για ένα καλό παρόν και ένα καλύτερο μέλλον μπορεί να δημιουργήσει την ευημερία που όλοι επιθυμούμε για την κοινωνία και τον πλανήτη εν γένει. Ως εκ τούτου, οι υπογράφοντες εκφράζουν πλήρη διαθεσιμότητα και προθυμία να συνεισφέρουν με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις που επιτρέπουν στην κοινωνία μας και στις μελλοντικές γενιές να υπολογίζουν με πλήρη και αειφόρο ανάπτυξη. 

24 Αυγούστου, 2019

1. Fundación Natura (Bolivia) 2. Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (Bolivia) 3. Guyra (Paraguay) 4. Fundación Natura (Argentina) 5. Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (Bolivia) 6. Nativa (Bolivia) 7. Instituto de Derecho y Economía Ambiental – IDEA (Paraguay) 8. Fundación Argentina del Bambú 9. Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Bolivia) 10. Liga de Defensa de Medio Ambiente (Bolivia) 11. ECOA (Brasil) 12. SAVIA (Bolivia) 13. Red Latinoamericana de Bosques Modelo 14. Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (Bolivia) 15. Redes Chaco (Argentina, Bolivia y Paraguay) 16. Fundación Gran Chaco (Argentina) 17. Fibo Social Impact (Argentina) 18. Foro del Gran Chaco (Argentina, Bolivia y Paraguay) 19. Red de Conservación Voluntaria en tierras privadas de Mato Grosso del Sur y Mato Grosso (Brasil) 20. Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (Argentina) 21. Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay) 22. Alma Nativa (Argentina) 23. Mingara (Paraguay) 24. COOPSOL – Cooperación Solidaridad (Argentina) 25. Grupo Los Grobo (Argentina) 26. Matriarca, Arte Nativo (Argentina) 27. WWF - Brasil 28. ProYungas (Argentina) 29. Reserva da Biosfera do Pantanal (Brasil) 30. Fundación Victoria Amazonica (Brasil) 31. Cultura Ambiental (Uruguay) 32. Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz FUNDAPAZ (Argentina) 33. Natura International (Argentina) 34. Red Agroforestal Chaco Argentina – REDAF 35. Organización para la Conservación de Cetáceos OCC (Uruguay) 36. Agua Sustentable (Bolivia) 37. Grupo SUNU (Paraguay) 38. Banco de Bosques (Argentina) 39. BirdLife International 40. Consultora Ar&A Arquitectura y Ambiente (Paraguay) 41. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas del Paraguay 42. Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas 43. FADU-UBA-CIHE-LAB (Chile) 44. Fundación Neotrópica de Brasil 45. Fundación Bosques Nativos (Argentina) 46. Bosques Semiáridos (Argentina) 47. Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas 48. Aves Uruguay
Το άρθρο αυτό πρωτοδημοσιεύθηκε από το BirdLife International.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top