Κίνδυνος επιπλέον χαλάρωσης του νόμου για την παράνομη παγίδευση

Trapped Blackcap by Ben Porter_450_850_crp

Ένας νέος, πολυσυζητημένος τροποποιητικός νόμος βρίσκεται τις μέρες αυτές ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σε αυτόν έχουν συμπεριληφθεί δύο από τις χειρότερες προτάσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την παράνομη θήρευση πουλιών. Για το αδίκημα της σύλληψης και θανάτωσης 14 μη θηρεύσιμων ειδών πουλιών με τη χρήση ξοβέργων ή κυνηγετικού όπλου προτείνεται να ισχύει ένα μειωμένο εξώδικο 200 ευρώ! Ένα τόσο χαμηλό εξώδικό, όχι μόνο δεν θα ήταν αποτρεπτικό, αλλά θα έστελνε το μήνυμα ότι η παράνομη θήρευση των πουλιών αυτών είναι κατά πολύ λιγότερο μεμπτή απ’ ότι, για παράδειγμα, η παράνομη θήρευση θηρεύσιμων ειδών, όπως η Τζίηκλα, που τιμωρείται με υψηλότερο εξώδικο 2000 ευρώ.
 
Τα 14 είδη πουλιών
Η επιλογή των 14 ειδών πουλιών για τα οποία γίνεται λόγος στις δύο τροποποιήσεις προκαλούν ανησυχία, αφού όλα αποτελούν στόχο των παγιδευτών. Ανάμεσα τους βρίσκονται είδη όπως το Αμπελοπούλλι, ο Μελισσοφάγος, ο Κοκκινολαίμης, το Μουγιαννούδι και ο Συκοφάγος, είδη προστατευόμενα και προ πάντων μη θηρεύσιμα.
 
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη
Αν υπερψηφιστούν οι δύο αυτές τροποποιήσεις, τότε βλέπουμε στην ουσία την έμμεση αποποινικοποίηση της παράνομης θήρευσης των πουλιών αυτών. Για παράδειγμα, αν κάποιος παγιδέψει με ξόβεργα μέχρι και 50 πουλιά από αυτά τα 14 είδη, θα λάβει εξώδικο 400 ευρώ (200 ευρώ για τα ξόβεργα, 200 ευρώ για τα συγκεκριμένα είδη πουλιών). Ή αν κάποιος σκοτώσει παράνομα με το κυνηγετικό του όπλο μέχρι και 50 πουλιά από τα αυτά τα 14 είδη (π.χ. 50 Μελισσοφάγους), τότε το εξώδικο θα είναι 200 ευρώ μόνον! Ενώ, αν κάποιος πιάσει Τζίηκλες σε δίχτυα, το εξώδικο ξεκινάει από 3000 ευρώ (2000 ευρώ για τα δίχτυα και 1000 ευρώ για παράνομη θήρευση Τζιήκλας). Για να δώσουμε ένα ακόμη παράδειγμα για τα επίπεδα εξωδίκων, αν ένας κυνηγός δεν σταματήσει σε έλεγχο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, το προτεινόμενο εξώδικο είναι 300 ευρώ. Είναι προφανές ότι οι προτάσεις αυτές στηρίζονται σε μια πολύ προβληματική λογική.
 
Έμμεση αποποινικοποίηση της παγίδευσης με τις ευλογίες της Βουλής;
Η έμμεση αποποινικοποίηση της παράνομης παγίδευσης ξεκίνησε από το 2016 – 2017, όταν η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας κατέθεσε τροποποιήσεις του νόμου "περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων". Μια από τις κύριες αλλαγές που υπερψηφίστηκαν τον Ιούλιο 2017 από την Ολομέλεια της Βουλής ήταν η εξώδική ρύθμιση, δηλαδή όλα τα αδικήματα να ρυθμίζονται εξώδικα, και σε περίπτωση μη πληρωμής του προστίμου, τότε ο παρανομών να οδηγείται στο δικαστήριο. Για τα πλείστα αδικήματα τα εξώδικα πρόστιμα που ισχύουν από τότε στην υφιστάμενη νομοθεσία ξεκινούν από 2000 ευρώ. Τέτοια υψηλά εξώδικα πρόστιμα επιτελούν τον σκοπό τους, αφού λειτουργούν ως αποτρεπτικές και τιμωρητικές ποινές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα που ετοίμασε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας που επεξηγεί τα εξώδικα για κάθε αδίκημα. Παρόλα αυτά, με μια προσεκτική μελέτη του πίνακα εντοπίζει κανείς ότι υπάρχουν και κάποια εξώδικα τα οποία είναι κατά πολύ χαμηλότερα, δηλαδή στα 200 ευρώ, όπως, για παράδειγμα, το εξώδικο για την παράνομη παγίδευση με ξόβεργα. Κανείς από τους βουλευτές φυσικά δεν μας δικαιολόγησε πώς ένα τέτοιο χαμηλό εξώδικο θα εξυπηρετούσε τον στόχο της εξώδικης ρύθμισης, δηλαδή την αποτροπή της παράνομης παγίδευσης. Τουναντίον, φαινόταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι θα ενθάρρυνε την «παραδοσιακή» παγίδευση με ξόβεργα. Ο Πτηνολογικός είχε εκφράσει την έντονη του αντίθεση στο χαμηλό αυτό πρόστιμο τότε.
 
Αν η νέα αυτή πρόταση για τα 14 είδη πουλιών υπερψηφιστεί, θα ξύσει την πληγή που δημιούργησε η υπερψήφιση του χαμηλού προστίμου για τα ξόβεργα το 2017.
 
Καλούμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, όπως επίσης και όλους τους Βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων να απορρίψουν τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι η Κύπρος θα αποφύγει οποιεσδήποτε «περιπέτειες» μη συμμόρφωσης με το Ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με την παράνομη παγίδευση πουλιών, και κυρίως, θα στείλει το σωστό μήνυμα σχετικά με την προστασία των πουλιών, μεταναστευτικών και μη.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top