Νεκρά άγρια πουλιά στη Δεσποτική Λίμνη

Bishops Pool Ferruginous Duck_450_850_crp

Κοινοποίηση μέσω:

Στα μέσα Σεπτεμβρίου πληροφορηθήκαμε για ένα αριθμό νεκρών πουλιών στη Δεσποτική Λίμνη, η οποία βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) Χερσόνησος Ακρωτηρίου – Γκρεμοί Επισκοπής. Αυτό ήταν πολύ ανησυχητικό, ιδιαίτερα επειδή συμβαίνει σε μια τόσο σημαντική και ευαίσθητη ΣΠΠ. 

Ο Πτηνολογικός δουλεύει στενά με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες (των Βρετανικών Βάσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας) για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι πρώτες ενδείξεις ως προς την πιθανή αιτία αυτής της κατάστασης είναι η αλλαντίαση, μια παραλυτική και τοξική δηλητηρίαση, η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη ενός βλαβερού βακτηρίου στο νερό το οποίο τα πουλιά καταπίνουν. H αλλαντίαση συνδέεται με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο νερό και ευτροφισμό. Ο ευτροφισμός πιθανόν να συνδέεται με αλλαγές στην ποσότητα/ποιότητα του νερού που εισρέει στη λίμνη. Η υψηλή συγκέντρωση άλγης και επομένως η παρουσία χαμηλών ποσοτήτων οξυγόνου στο νερό, ιδιαίτερα σε πιο ζεστό καιρό, οδηγούν συχνά σε αλλαντίαση στα πουλιά.

Τα επίσημα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένονται σύντομα, τα οποία θα καθορίσουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης τα οποία πρέπει να παρθούν. Ο Πτηνολογικός παρακολουθεί στενά το θέμα.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top