Το έργο για την αποκατάσταση του Λιβαδιού Ακρωτηρίου

Αποκατάσταση Λιβαδιού Ακρωτηρίου

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου (γνωστό και ως Λιβάδι/Καλαμιώνας Φασουρίου) είναι ένας μοναδικός φυσικός υγρότοπος στην Κύπρο, ο οποίος εκτείνεται σε μια περιοχή 150 εκταρίων. Ανήκει στο σύμπλεγμα των υδροβιοτόπων του Ακρωτηρίου, το μεγαλύτερο φυσικό σύμπλεγμα υγροτόπων στο νησί.

Το Λιβάδι προστατεύεται από τη Σύμβαση Ramsar, είναι αναγνωρισμένη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) και καθορισμένη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), ισοδύναμη με τον ορισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τον νόμο (26/2007) στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο.

Σημαντικά πουλιά που φωλιάζουν στο Λιβάδι Ακρωτηρίου είναι η Βαλτόπαπια, η Πελλοκατερίνα, ο Καλαμοκαννάς, η Φραγκολίνα και πιθανώς και ο Νανορωδιός. Επίσης αξιοσημείωτα είδη είναι το Καλαμομουγιανούδι και ο Μαυροκέφαλος Ζευκαλάτης, τα οποία αναπαράγονται μόνο σε μερικές περιοχές στην Κύπρο. Το Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί μία από τις καλύτερες περιοχές στην Κύπρο όπου φωλιάζει η Βαλτόπαπια.

Εκτός από τη σημασία του για τα πουλιά, το Λιβάδι Ακρωτηρίου είναι επίσης σημαντικό για την χλωρίδα του, καθώς η περιοχή φιλοξενεί ορισμένα σπάνια και απειλούμενα είδη, τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου.

Παρά τη σημασία του, ο υγρότοπος υπέφερε από έλλειψη διαχείρισης. Για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας του Λιβαδιού και τη προώθηση της σχέσης του υγροτόπου με την τοπική κοινότητα, το 2015 ξεκίνησε ένα έργο αποκατάστασης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Darwin Plus.

Λιβάδι Ακρωτηρίου © Silvio A. Rusmigo

Το έργο για την αποκατάσταση του Λιβαδιού Ακρωτηρίου

Το έργο ‘Akrotiri Marsh Restoration: a flagship wetland in the Cyprus SBAs’ (Αποκατάσταση Λιβαδιού Ακρωτηρίου: ένας υγρότοπος ορόσημο στις Βρετανικές Βάσεις Κύπρου) χρηματοδοτήθηκε από το Darwin Initiative με στόχο την μετατροπή του Λιβαδιού Ακρωτηρίου σε ένα μωσαϊκό ενδιαιτημάτων και την επαναφορά του στην κατάσταση που ήταν πριν από μερικές δεκαετίες για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην περιοχή αλλά και τη δημιουργία νέων κοινωνικοοικονομικές ευκαιριών για την τοπική κοινότητα.

Το έργο συνδύασε έργα δημιουργίας κατάλληλων ενδιαιτημάτων για σημαντικά είδη πουλιών, δράσεις διαχείρισης νερού και διαχείρισης της βλάστησης με τη χρήση βοσκόντων ζώων με σκοπό να μετατραπεί η περιοχή σε ένα μωσαϊκό ενδιαιτημάτων και να αυξηθεί η βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα να βελτιωθούν οι συνθήκες για τα φωλεάζοντα είδη προτεραιότητας όπως η Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus, ο Καλαμοκαννάς Himantopus himantopus και η Βαλτόπαπια Aythya nyroca. Το άνοιγμα των καλαμιώνων θα προσφέρει περισσότερο χώρο για βόσκηση και ως εκ τούτου αυξημένες ευκαιρίες για κτηνοτροφία, μια παραδοσιακή δραστηριότητα στην περιοχή. Η βόσκηση αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα διαχείρισης που θα συμβάλει επίσης στη μακροπρόθεσμη διαχείριση των καλαμιώνων.

Το έργο παρήγαγε επίσης μια σειρά από βασικές μελέτες: μια τοπογραφική μελέτη, μια μελέτη για την παραγωγικότητα των πουλιών και την εκτίμηση του πληθυσμού για τα σημαντικά φωλεάζοντα είδη καθώς και μια μελέτη για το Kουνουπόψαρο Aphanius fasciatus. Οι βασικές αυτές μελέτες θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση των αλλαγών και της αποτελεσματικότητας του έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου έγινε παρακολούθηση κάποιων βασικών μεταβλητών όπως η ποιότητα του νερού καθώς και η αφθονία των πουλιών και των φυτών. Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη μακροπρόθεσμη διαχείριση του τόπου, ετοιμάστηκε επίσης ένα πρωτόκολλο υδρολογικής διαχείρισης και σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, με σαφείς στόχους.

Για την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας και για τη διάδοση του μηνύματος για την προστασία της φύσης στο ευρύτερο κοινό, το πρόγραμμα δημιούργησε υποδομές για τους επισκέπτες, όπως πτηνοπαρατηρητήρια, μονοπάτι για τους επισκέπτες, ενημερωτικές πινακίδες και φυλλάδια με πληροφορίες για την περιοχή. Παράλληλα, ενισχύθηκαν και προωθήθηκαν τοπικές παραδοσιακές ασχολίες, όπως η κτηνοτροφία και η καλαθοπλεκτική προς υποστήριξη της τοπικής κοινότητας.

Το διετές έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Darwin Initiative μέσω κονδυλιών της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υλοποιήθηκε με επικεφαλής εταίρο το BirdLife Cyprus σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ακρωτηρίου και την RSPB/BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου τον Μάιο 2017 δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη αφοσιωμένων ανθρώπων και φορέων. Με αυτή την ευκαιρία, η ομάδα του έργου θα ήθελε να ευχαριστήσει το πρόγραμμα Darwin Initiative για τη χρηματοδότηση του έργου και το Tasso Leventis Conservation Foundation για την οικονομική του υποστήριξη προς το BirdLife Cyprus. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους συνεργάτες, ερευνητές, εργολάβους, πτηνοπαρατηρητές, φωτογράφους, αγελαδοτρόφους και καλαθοπλέκτες που παρείχαν σημαντικές πληροφορίες και ανατροφοδότηση. Ευχαριστούμε επίσης την Κοινότητα και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ακρωτηρίου για την υποστήριξη του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Μάθετε περισσότερα για το έργο και τις δράσεις του στο www.akrotirimarsh.org    

Κοινοποίηση

elGreek
Scroll to Top