Αποκατάσταση Λίμνης Ορόκλινης

Λίμνη Ορόκλινης: ένας σημαντικός υδροβιότοπος πλούσιος σε βιοποικιλότητα

Οι υγρότοποι συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο ευάλωτα οικοσυστήματα του πλανήτη, και ειδικά όταν πρόκειται για μεσογειακούς υγρότοπους. Η Λίμνη Ορόκλινης αποτελεί τη μικρότερη σε έκταση περιοχή Natura 2000 της Κύπρου, καλύπτοντας μια περιοχή περίπου 50 εκταρίων. Παρά τη σημασία της, η Λίμνη Ορόκλινης αντιμετώπιζε μια σειρά από απειλές μέχρι την υλοποίηση του έργου LIFE Oroklini με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση (2012 – 2014) και την εμπλοκή φορέων – κλειδιά αντιμετώπισε αυτές τις απειλές και αποκατέστησε τον υγρότοπο.

Η σημασία της Λίμνης Ορόκλινης

Η Λίμνη Ορόκλινης φιλοξενεί σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Για την προστασία της άγριας ζωής της η λίμνη καθορίστηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά, και ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους.

Η Λίμνη Ορόκλινης ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και είναι εξαιρετικά σημαντική για δύο είδη πουλιών τα οποία φωλιάζουν εκεί, τον Καλαμοκαννά Himantopus Himantopus (η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί τη καλύτερη περιοχή φωλιάσματος παγκυπρίως για το είδος) και την Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus. Άλλωστε είναι για αυτά τα δύο είδη που η λίμνη καθορίστηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά (ΖΕΠ). Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος φιλοξενεί σχεδόν τον μισό αναπαραγωγικό πληθυσμό της Πελλοκατερίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λίμνη Ορόκλινης αποτελεί μια από τις πέντε καλύτερες περιοχές της Κύπρου για την αναπαραγωγή του είδους.

Συνολικά, στη λίμνη έχουν παρατηρηθεί περίπου 190 διαφορετικά είδη πουλιών. Επίσης, η λίμνη έχει καθοριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), για την προστασία της αλοφυτικής βλάστησής της.

Το έργο LIFE Oroklini για την αποκατάσταση της Λίμνης Ορόκλινης

Το πρωτοποριακό αυτό έργο με υποστήριξη από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της ΕΕ για το περιβάλλον, είχε στόχο την αποκατάσταση και διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης. Οι εταίροι του τριετούς έργου LIFE που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2012, ήταν η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ως επικεφαλής εταίρος, το BirdLife Cyprus ως συντονιστής, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης.

Το έργο LIFE Oroklini περιλάμβανε δράσεις διατήρησης και ενημέρωσης του κοινού που αντιμετώπισαν τους διάφορους παράγοντες που απειλούσαν τη λίμνη. Οι δράσεις διατήρησης περιλάμβαναν την περίφραξη της λίμνης ώστε να σταματήσει η όχληση που προκαλείται από την είσοδο οχημάτων διαφόρων τύπων στη λίμνη όταν πέφτει η στάθμη του νερού, την απομάκρυνση ξενικών εισβλητικών ειδών (όπως ακακίες), τη φύτευση γηγενών ειδών θάμνων και δέντρων, τη διαχείριση του νερού και αποκατάσταση της περιοχής όπου λειτουργούσε ένα παράνομο παζαράκι.

Άλλες δράσεις επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση και εμπλοκή του κοινού για τη σημασία και την προστασία της λίμνης. Στα πλαίσια του έργου τοποθετήθηκαν πινακίδες ενημέρωσης γύρω από τη λίμνη, κατασκευάστηκε περίπτερο ενημέρωσης και πτηνοπαρατηρητήριο για να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τον βιότοπο, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός φωτογραφίας για τη δημιουργία φωτογραφικού λευκώματος, δημιουργήθηκε ενημερωτικό υλικό για τα σχολεία και το ευρύτερο κοινό και πραγματοποιήθηκε ημέρα εθελοντικού καθαρισμού της λίμνης. Έτσι, το έργο συνέβαλε ταυτόχρονα και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, τόσο της κοινότητας όσο και της ευρύτερης περιοχής. Με την υλοποίηση του έργου LIFE Oroklini, η Λίμνη Ορόκλινης αποτελεί πλέον πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες, αλλά και σημείο αναφοράς για την κοινότητα.

Χάρη σε αυτό το έργο καταφέραμε να προστατέψουμε ένα σημαντικό υγρότοπο, κάτι που μπορεί να αποτελέσει ένα είδος μοντέλου για εφαρμογή και σε άλλες περιοχές. Επίσης, το έργο συνέβαλε στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής και στην ανάδειξή της ως χώρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης των μαθητών και συνέβαλε σημαντικά στη διαχείριση και στον έλεγχο της στάθμης του νερού στη λίμνη, ανάμεσα σε άλλα. Η εμπλοκή των πέντε συγκεκριμένων εταίρων που προνοούσε το ίδιο το έργο συντέλεσε στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου LIFE για την αποκατάσταση και τη διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης, αλλά και στην υποστήριξη του έργου από την τοπική κοινότητα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Λίμνη Ορόκλινης και το έργο αποκατάστασης στην ιστοσελίδα του έργου www.orokliniproject.org. 

Κοινοποίηση

elGreek
Scroll to Top